Pet saveta za pravilnu upotrebu Vašeg 3M™ Littmann® stetoskopa.


 • Medicinska sestra koja stavlja olive njenog 3M Littmann Classic III stetoskopa u uši.

  Pet saveta za pravilnu upotrebu Vašeg 3M™ Littmann® stetoskopa.

  Littmann stetoskopi su poznati po prvoklasnom kvalitetu zvuka i udobnosti. Ali postoje neke jednostavne stvari koje možete da uradite kako biste osigurali učinak i upotrebljivost Vašeg novog stetoskopa.


 • Cevi slušalica 3M Littmann stetoskopa od sjajnog aluminijuma koje se simetrično ukrštaju sa crnim olivama na krajevima.

  1. Poravnanje dela za glavu

   Pre nego što stavite olive u uši, proverite da li su one okrenute ka napred, na suprotnu stranu od Vas. (Slika A) Ovim se postiže da cevi slušalica budu poravnate s Vašim slušnim kanalima radi udobnosti i maksimalnog prenosa zvuka. Držeći deo za glavu ispred sebe s jednom cevi slušalice u svakoj šaci, raširite deo za glavu i stavite olive u Vaše uši. (Slika B)

   Ako Vam nije udobno ili ako akustički učinak izostaje, podesite tenziju dela za glavu. Svi Littmann stetoskopi imaju delove za glavu sa mogućnošću prilagođavanja. Nežno stegnite cevi slušalica jedne prema drugoj radi povećanja tenzije dela za glavu ili ih rastegnite radi smanjenja tenzije.

   Nepravilno nošenje nastavka za glavu (pri čemu su olive okrenute prema nazad, na primer, kao na Slici C) može dovesti do slabe akustičke izolacije, a u nekim slučajevima, do potpune blokade zvuka.

 • Lekar koji stavlja Littmann stetoskop pravilno sa olivama okrenutim prema napred.

  A. Pravilno stavljanje

 • Lekar koji nosi njegov Littmann stetoskop pravilno sa olivama okrenutim prema napred.

  B. Pravilno postavljanje

 • Lekar koji stavlja Littmann stetoskop nepravilno sa olivama okrenutim prema nazad.

  C. Nepravilno postavljanje


 • Meke prijanjajuće olive 3M Littmann stetoskopa pored ikonice za merenje dužine.

  2. Upotreba ispravne veličine oliva

  Radi optimalnog akustičkog učinka, važno je koristiti veličinu olive koja najbolje odgovara Vašem uvu. Ovo je posebno važno kada koristite meke prijanjajuće olive. Sve olive Littmann stetoskopa su dostupne u manjoj i većoj veličini.


 • Nastavak za grudni koš 3M Littmann Classic III stetoskopa sa cijan plavom strelicom koja označava okretanje nastavka za grudni koš.

  3. Okretanje na ispravnu stranu

  Kada koristite dvostrani Littmann stetoskop, treba da otvorite (ili indeksirate) stranu koju želite da koristite, zvono ili membranu, okretanjem nastavka za grudni koš. Ako je membrana otvorena, zvono će biti zatvoreno, sprečavajući zvuk da prođe kroz zvono, i obrnuto.


 • Cijan plavi prsten koji naznačava podesivu membranu kojom je zatvoreno zvono 3M Littmann Cardiology III stetoskopa.

  4. Uklanjanje potencijalnih opstrukcija

  Ako obično nosite Vaš stetoskop u džepu ili ga ne čistite često, otpaci i nečistoća se mogu nakupiti i ometati zvučni put. Da biste sprečili nakupljanje nečistoće, redovno čistite i održavajte Vaš stetoskop. Ako koristite 3M™ Littmann® Cardiology III™ ili Classic III™ stetoskop, zaštitite otvoreno zvono od nečistoće pokrivajući ga membranom koja se skida.


 • Prsti koji uklanjaju podesivu membranu sa zvona 3M Littmann Classic III stetoskopa.

  5. Provera prijanjanja

  Stetoskopi se oslanjaju na hermetičko prijanjanje radi prenošenja telesnih tonova od pacijenta do uha zdravstvenog radnika. Razlabavljeni delovi nastavka za grudni koš, razlabavljena ili napukla creva ili nepravilno postavljene olive mogu ometati hermetičko prijanjanje.